Neden üye olmalıyım?

Bir yardım gönüllüsü, yapılan yardım faaliyetinde aktif rol alarak, Allah rızası için yapılan bir faaliyette yorulmanın tarifi imkânsız, doyumsuz lezzetini tadarak, ahireti için köklü yatırımlar yapabilir.

Gönüllü insanlar, bir Sivil Toplum Kuruluşu içinde kendi maddî, fizikî güçlerini ve imkânlarını kullanarak ya da kaynak temin ederek faaliyet gösterebilirler. Yine projeleriyle, düşünce ve fikirleriyle topluma yön veren insanların, hem toplumu yönlendirmesi hem de yeni fikirlere öncülük etmesi Sivil Toplum Kuruluşları için elzemdir.

Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler için hiçbir ücret ya da farklı bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doğal afetlerde vb durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler.

Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluşu fayda sağlar, toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Gönüllünün sağladığı en önemli hizmet, yaşadığı topluma sağladığı katkıdır, ürettiği hizmettir.

  •  Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek,
  •  İhtiyaç sahibi, mağdur, kimsesiz, yetim vb olan insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek,
  •  İçinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek,
  •  Topluma örnek ve faydalı bireyler olmak,
  •  Sahip olduğumuz becerileri geliştirme imkânı bulup, kişisel gelişimimize katkı sağlamak,
  •  Her şeyin bir karşılıkla ölçüldüğü dünyamızda, karşılık beklemeden faydalı olunabileceğini göstermek
     

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece Allah'ın rızası beklenerek, yardım edilmesi gereken bir durumda tüm maddî ve manevî birikimin seferber edilmesine gönüllülük denilmektedir. Bir anlamda gönüllü; bilgisini, becerisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştürmek isteyen herkestir.

Bir insan, kimi zaman maddî, fizikî veya parasal gücünü, kimi zaman bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kullanarak gönüllü olabilir. Gönüllü olan insanlar elbette bireysel faaliyetlerde de bulunabilir. Ancak bir sivil toplum kuruluşu ya da gönüllülerin oluşturduğu bir toplumsal proje içinde yer alan gönüllüler, birikimlerin doğru tasnifi ve kullanılması sayesinde daha faydalı olabilmektedirler.

Günümüz dünyasında yaşanan doğal afetler, depremler, savaşlar, açlık, kuraklık gibi felaketler, kendine ve insana saygısı olan, özbenliğinde insan olma şerefinin ne anlama geldiğini bilen vicdan sahibi insanları fazlasıyla huzursuz etmektedir.

İslam Dini'nin insanları nasıl kardeş ilan ettiğini ensar muhacir örneğinde çok iyi görmekteyiz. Bizler de gönüllüler olarak bu ensar muhacir kardeşliğini çok iyi anlayıp özümsemeli, gönüllü olarak mazlum, mağdur ve muhtaçlara yardım elimizi uzatmalı, onların derdiyle dertlenmeli ve derlerine elimizden geldiğince çözüm bulmalı, sevinçlerini ve acılarını paylaşmalıyız.

SEKADER, gönüllü olarak çalışmak isteyenleri gönüllü olmaya davet ediyor. Gönüllü olmanız için yapmanız gerek tek şey Web sayfamıza girip  “Gönüllü Formu” doldurmaktır.